لحظه ای رو تصور کن که خواهر هفده سالت،از سر نمازش یهو می آد دنبالت صدات میکنه دستتو میگیره کشون کشون میبرتت ته اتاقش،وایمیسته روبروت تو چشات زل میزنه و میگه : هدف از خلقت چیه؟ :)

.

.

.

.

پ.ن: فکر میکنید مثل همیشه نشستم و یه ساعت باهاش بحث کردم و به شگفتی واداشتمش؟؟ نه:دی