صدای من را از جنوب کشور می شنوید.

جایی که دمای 60 درجه تابستانش را عشق است!

و باران های سیل آسای پاییزش را.

معشوق و محبوب اما با عیب هایش معشوق و محبوب است:)

عاشق این دیارم با مردم بسیار نجیبش....بسیار.

 

شوخی شوخی قدم در راه علاقه ام گذاشتم و حالا در حال تحصیل هنر هستم در یکی از دانشگاه های پایتخت.

هنردوست و هنرجو هستم..و در مقایسه با بزرگان این اتمسفر..هنوز هنرمند نیستم.

 

در آغوش نوشتن آرام می گیرم.

و فعلا 22 ساله ام!

 

 

+به روز می شود!

+سوالی بود بفرمایید!!