میگه عمه ی من خیلی معتقده ولی اصلا مذهبی نیست.
میشه یه نفر در راه رضای خدا این جمله رو برای من توضیح بده
جدی ۲ ۰