۲ مطلب در بهمن ۱۴۰۰ ثبت شده است.

در کار من و ابیات حکم ازلی این بود

صد نکته بی معنی، گفتیم و همین باشد

اینکه یه ناپختگی ای توی رفتار و حرفام دارم و نمیدونم دقیقا کجای رفتار و حرفامه که دقیق بتونم پنهانش کنم و طرف مقابل احتمالا اون پخگی رو داشته باشه که ناپختگی من رو لمس کنه و مثل روز براش روشن باشه و حتی تلاش مذبوحانه‌م برای پنهان کردنش رو بفهنه؛ خیلی می ترسونَدَم.