_وییییزززززز(دستت می‌رسه بزن).

 

مکالمه من و خرمگس اتاقم

 

#خطر_ریزش_سنگ_نمک

۳ ۰