تهران

زنجان

کرمان

خراسان شمالی

اصفهان

قم

 

وقتی دوران کارشناسی را در خوابگاه باشی ، در نهایت دوست های صمیمی ات را باید به جغرافیا بسپاری و به شهر خودت برگردی!

شهری که حالا دوستی در آن نیست.

باز هم شروع از صفر.

یا رفیق من لا رفیق له..

البته هزار رفیق هم که باشد..یکی شان قدر تو به من مهربان نیست..

پس یا رفیق من لا رفیق له..فی کل حال

۶ ۰