من اونقدر محتاطم که همیشه اول راهنما میزنم

حتی وقتی هنوز ماشینو روشن نکردم:دی

#واقعی

۱ ۰